Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство срещу Националната здравно-осигурителна каса заради цените, плащани на личните лекари. Повод е молбата на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Кърджали.
В документа се твърди, че определените от Управителния съвет на НЗОК цени са икономически необосновани и по същество няма остойностяване на медицинските услуги. Според юристите проблемът се явява в противоречието между Закона за здравното осигуряване, който дава право на НЗОК едностранно да налага цени без да ги обосновава, а Закона за защита на конкуренцията твърди, че се забранява на предприятия с монополно положение да налагат цени и търговски условия. Очаква се Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе през септември. /БНР