Информационното пространство е запълнено с информация за работата на полицията, за сметка на това обаче съдът не говори. Така коментира скандалиje между магистратите и МВР съдия Лада Паунова. Тя настоя по БНТ, че е много важно да бъде разбрано, че съдът е независима власт и не може да има намеса в работата на съда под каквато и да е форма.
Съдът не излиза толкова масово в медиите, за да обяснява какво прави и защо го прави. Това има своето логично обяснение, защото съдията докато гледа едно дело, той не може да го обсъжда. Съдът говори с мотивите си и с решението си. Което означа, че съдът излага своето становище и мотивира своето решение със своя съдебен акт, добави Паунова.<br /> <br /> Според нея всяко решение на съда, включително и определение или произнасяне във връзка с доказателствата трябва да е мотивирано. Съдът винаги е длъжен да посочи защо взима едно решение и от какво се диктува това решение, подчерта тя. Вярно е, че мотивите на съда обичайно са доста далече и са непонятни за гражданите, защото са на специфичен език. И именно за това ми се струва, че е добре съдът да казва какво е направил и защо го е направил&rdquo;, допълни съдия Паунова.<br /> <br /> Тя беше категорична, че доказателствата и средствата за тяхното установяване са регламентирани в НПК, което означава, че преценката на доказателствата, вида и тяхната годност е еднаква за всички, както за съда, прокуратурата, защитниците и подсъдимите.<br /> <br /> &bdquo;Законът ни казва по какъв начин се ценят като годни доказателствата. Ще дам конкретен пример, по наказателно дело от докладна записка от полицейски служител - тя не съставлява писмено доказателствено средство. Т.е. тя не може да служи за формиране на вътрешното убеждение на решаващия съдебен състав. Нито прокуратурата, нито защитниците не могат да се позовават на информацията, съдържаща се в тази докладна записка&rdquo;, каза съдия Лада Паунова.<br /> <br />