Народният представител от ГЕРБ д-р Лъчезар Иванов е на път да стане доцент. На сайта на МУ-София е обявен конкурс в Катедра по здравна политика и мениджмънт.
Единствен кандидат е д-р Лъчезар Богомилов Иванов. Конкурсът е насрочен за 19 юли тази година, а научното жури е с председател проф. д-р Стефан Гладилов.