Създаването на фонд "Ин витро" само по себе си не е гаранция за реализирането на благородната идея за оказване на помощ на хиляди бездетни двойки. Необходимо е да сведе до минимум и по възможност да се избегне напълно бюрократизирането на тази инициатива, която напълно съответства на каузата на всички български жени и двойки с репродуктивни проблеми. Това заявяват от ръководството и екипа на САГБАЛ „Д-р Щерев” и на Медицински център „Репродуктивно здраве”.
Вече сме свидетели на безплодните опити за управление на един такъв фонд – този за лечение на деца в чужбина. Причината за неговата неефективност не е в липсата на желание за оказване на помощ на тези деца и техните родители, а в прекалената бюрократичност и непрозрачност на процедурите за отпускане на средства по него на нуждаещите се. Липсата на специализирана нормативната уредба, регламентираща структурата и функционирането като цяло на всички видове обществени фондове в здравеопазването, изправя пред подобна заплаха всяка бъдеща подобна структура.
Нашето мнение е в съзвучие с досега изказаните позиции на заинтересованите страни за необходимостта от бързо изработване на механизъм за разпределение на отпусканите от държавата средства. Единственото ни различие произтича от разбирането ни, че е нужно създаването на специален закон, който да регулира работата на всеки един публичен фонд, разпределящ ресурс за дадено заболяване от обществена значимост. Ние знаем, че стерилитетът не винаги се възприема като заболяване, но той е страдание, белязващо всекидневно живота на хиляди български семейства. Наясно сме, че заделянето на 10 милиона лева за решаването на техния проблем ще успее да помогне само на малка част от тях, но вярваме, че това е стъпка в правилната посока, заявяват от  ръководството и екипа на САГБАЛ „Д-р Щерев” и на Медицински център „Репродуктивно здраве”.

Те настояват  за създаването на правила, които да гарантират прозрачно управление, ефективност на работата, защита от конфликт на интереси и реален контрол от страна на гражданите и пациентите. Необходимо е в края на следващата година, когато всички щастливи отбележим усвояването на заделените пари, българското общество и всички заинтересовани пациенти да получат пълна отчетност за това точно как са изхарчени и колко семейства са увеличили членовете си чрез тях. Само така може да се гарантира, че отпуснатите средства ще отидат реално по предназначение и с тях няма да се злоупотреби.
Всички чуваме мненията, че клиниките по репродуктивно здраве са най-заинтересовани от разпределението на обществените средства по национална програма “Ин витро”. Истината обаче е, че най-заинтересовани са пациентите – тези, с които ние се срещаме всеки ден и които продължаваме да окуражаваме в борбата им за дете. Ние ще продължим да ги лекуваме и без държавна помощ, осигурявайки им внимание, качество и резултат. Съзнаваме обаче, че тази допълнителна подкрепа от страна на държавата може да спомогне за създаването на радост в много домове.
Ако парите за ин витро бъдат усвоени по прозрачен начин, това би означавало, че държавата най-сетне е влязла в основната си роля – на защитничка на интересите на своите граждани, много от които са наши пациенти, коментират още от  САГБАЛ „Д-р Щерев” и на Медицински център „Репродуктивно здраве”. /БЛИЦ