Лекарите няма да се ползват с преференции при продажбата на болници. Това реши Народното събрание с окончателното гласуване на Закона за приватизацията и следпрриватизационния контрол.
При продажбата на акции или дялове на приватизираната болница недвижимото имущество също трябва да запази дейността на лечебното заведение. Новите собственици на лечебните заведения са длъжни да запазят най-малко три от лечебните дейности. Видът трябва да отговаря на изискванията на националната здравна карта. /БЛИЦ