Лекарският съюз внесе иск срещу държавата в Комисията за защита от дискриминация, съобщиха от БЛС в отворено писмо до медиите. Медиците оспорват решението на държавата да има по-ниска здравна вноска за определени групи.
Идеята е регламентирана в разпоредба за осем групи лица. За тях осигурителната вноска се внася в размера, определен със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за съответната година. Това е половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.<br /> <br /> В категориите, осигурени наполовина, попадат децата и учениците. Това са лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование. В групата попадат и студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст. Намалението засяга и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, както и чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст.<br /> <br /> В тези осем групи са и докторантите от чужбина на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации. С по-ниска здравна ставка се иска да са и гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи, задържаните под стража или лишените от свобода.<br /> <br /> Лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище също са с облекчение за здравните вноски. Родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто и военноинвалидите и военнопострадалите съ сред тези групи. <br /> <br /> Според Лекарския съюз, държавата разграничава посочените лица по редица категории на дискриминационното отношение към индивида, като предпоставя занижено здравно обслужване. То е за сметка на изпълнителите на здравна помощ, посочват от Съюза. <br /> <br /> &quot;Тази политика на държавата предполага натрупването на сериозен дефицит в системата на здравното осигуряване и рефлектира върху качеството на здравната помощ. Налице е пряка дискриминация по признак &bdquo;трудово положение&rdquo; и &bdquo;социален статус&rdquo;. Този подход на законодателя е в пълно противоречие с чл.6 от Конституцията на Република България, който предвижда равнопоставеност на всички граждани&quot;, се казва в исковата молба на БЛС. От Лекарския съюз изискват от Комисията да задължи държавата да внася същите осигурителни вноски и за тези категории граждани, каквито внасят всички останали работещи и работодатели. /БЛИЦ<br />