Лекарските грешки са трудно уловими и доказването им в съдебни дела винаги е било препъни камък за разрешаването на казусите от този характер. Книгата „Лекарски грешки – съдебномедицинска гледна точка“ на доц. д-р Добринка Радойнова - ръководител на Учебно-научен сектор по съдебна медицина и деонтология при Медицински университет – Варна и началник на Клиника по съдебна медицина в УМБАЛ „Св. Марина“, разглежда из основи и детайлно този проблем.
Книгата &bdquo;Лекарски грешки &ndash; съдебномедицинска гледна точка&ldquo; е за всички, които трябва да назначават експертизи по лекарски дела, които използват тези експертизи: прокурори, съдии, адвокати, пострадали и подсъдими, както и всички лекари, които участват в извършването на колективни съдебномедицински експертизи (СМЕ). <br /> <br /> Тя може да бъде интересна и полезна и за всички други, които се интересуват от лекарски дела, при които основното доказателствено средство и основният проблем са колективните съдебномедицински експертиза. <br /> <br /> Медицинските работници обикновено извършват непредпазливи правонарушения. Именно тяхното разследване, анализиране и решаване зависи в еднаква степен от компетентността на юристите и от качествата на лекарите експерти. Книгата има за цел обучение, методология, правила за работа и не на последно място &ndash; превенция. <br /> <br /> Ахилесовата пета на делата срещу лекари се определя от липсата на експерти. При юристите също липсват опит и медицински познания поради сложността и спецификата на лекарските казуси. Заключенията в експертизите са материалната основа, на която се крепят наказателният и гражданският процеси при тези дела. В заключението на експертизата се съдържа фактическата основа за преценката на прокурора и на съдията. <br /> <br /> Юристите, които се занимават с лекарските казуси, трябва непременно да имат предварителна медицинска подготовка, за да могат да изграждат версии на обвинението, както и варианти на защитата. Това не може да стане, без да се разбира съдебномедицинската експертиза. За нейното качество значение имат много обективни и субективни фактори: умение да се назначава експертиза с участие на компетентни експерти, да се задават точни и специфични въпроси, да се събират и предоставят необходими материали и мн. др. Всичко това обуславя друга специфичност на лекарските дела &ndash; правилното им решение е интердисциплинарно и съвместно от юристи и експерти. Примерите в книгата илюстрират това. Kнигата се предлага онлайн от сайта на издателство &bdquo;Стено&rdquo; и книжарницата му, а също така може да бъде получено по заявка и от всички книжарници в страната.<br /> <br /> <strong>ВИЗИТКА<br /> </strong><br /> <em>Доц. д-р Добринка Радойнова, дм е ръководител на Учебно-научен сектор по съдебна медицина и деонтология при Медицински университет &ndash; Варна и началник на Клиника по съдебна медицина в УМБАЛ &bdquo;Св. Марина&ldquo;, преподава съдебна медицина и съдебномедицинска експертиза и във ВСУ &bdquo;Черноризец Храбър&ldquo;. Преподавател с голям опит и стаж в МУ &ndash; Варна, с разностранни научни интереси, има над 120 публикации, 6 учебника и монографии, експертна дейност в цялата страна.<br /> </em> <br />