Четирима се споминали от рак на кожата, животните пиели от локва и на другия умирали
<em>Разградското село Крояч се разбунтува срещу близкото селскостопанско летище. 109 от всичките 168 жители твърдят, че летателният път на авиационната техника трови хората, уврежда здравето им, съсипва посевите им и насажденията в градините. Те са депозирали жалби пред Община Лозница и пред РИОКОЗ &ndash; Разград, съобщава &quot;Екип 7&quot;.</em><br /> <br /> Местната изпълнителна власт не взема поставения въпрос присърце, но държавната институция подкрепя мнението на хората. От здравната инспекция смятат, че летището или трябва да се премести, или да се затвори.<br /> <br /> Вече месец върви подписка. Солидарно в нея имената са си сложили 109 жители на селото от всичките 168. Самото летище е разположено в непосредствена близост до къщите. &quot;То е незаконно, хората никога не са били съгласни да го има, според мен няма необходимите разрешителни и лицензионни режими&quot;, казва Иван Стоянов, собственик на имот в селото. &quot;Сутрин самолетът бръмва още в пет часа заранта, селото не може да спи, да почива&quot;, оплаква се пък Илия Пенчев. &quot;Животните ни умират, пият от локвата с вода до летището и на другия ден ги няма&quot;, допълва Стоянов.<br /> <br /> Достойна позиция по казуса има и кметицата Фатме Селимова. &quot;Подкрепям съселяните си, заставам зад тях с двете си ръце, не съм забелязала аномалии при животните, но нещата не са добре, продукцията ни се съсипва. Преди две години посред лято листата на джанките окапаха, нищо не остана по тях, реколтата ни изсъхва&quot;, казва тя. &quot;Когато поставим проблема,<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>лъжат ни, че е валял киселинен дъжд.</strong></span><br /> <br /> Не мога да приема такъв отговор, не може само над Крояч да вали киселинен дъжд&quot;, категорична е жената. &quot;Растенията клюмват, нищо не можем да откъснем, виждаме как по линията на самолета зеленчуковите ни насаждения окапват и изсъхват преждевременно&quot;, жалва се и Пенка Куманова. &quot;Не може, недопустимо е летището да бъде край последната къща на селото, според мен то трябва да отстои на определено разстояние, за да не ни трови&quot;, смята и Росица Иванова.<br /> <br /> Проблема си жителите на Крояч поставят първо пред община Лозница. В жалбата си до кмета Айхан Хашимов те пишат, че е &bdquo;недопустимо така нареченото летище да граничи с населеното място, без необходимото отстояние от домовете на хората&ldquo;. Жителите възразяват срещу &bdquo;неконтролируемото разпиляване на хербициди и пестициди&ldquo;, което нарушава екологията в района и замърсява почвата, увреждайки насажденията &ndash; зеленчуци и овошки, и здравето на населението. Хората твърдят, че летището функционира без да е лицензирано и настояват да видят документацията, въз основа на чиято е взето решение за създаването му в Крояч.<br /> <br /> Следствие на подадения сигнал, отговорът на кмета Айхан Хашимов не закъснява. Той обаче не е по същество, неадекватен е на поставения проблем.<br /> <br /> Извършената от общинската администрация проверка по сигнала, забележете, установява следното: &bdquo;Съгласно Наредба 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, обн.ДВ, бр.47 от 1 юли 2004 г., чл.3 ал.3 &bdquo;не се допуска използването на наземна техника при третиране с инсектициди в интервал от 11 ч. до 18.30 ч. до края на май и от 10 ч.до 19.30 ч. за месеците от юни до октомври&ldquo;.<br /> <br /> Своя жалба жителите на Крояч депозират и в Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Разград, където вече проверяват случая на терен и се заемат с него сериозно. Нещо повече &ndash; препращат сигнала и до РИОСВ &ndash; Русе, и до &bdquo;Гражданска въздухоплавателна администрация&ldquo;, които също да се произнесат по компетентност. Здравните инспектори от Разград са категорични - &bdquo;..летища за селскостопанска авиация следва да бъдат разположени най-малко на 1000 метра от жилищната територия на населеното място&ldquo;. А точно това условие в Крояч не е изпълнено.<br /> <br /> Следствие на проверката, собственикът на имота &ndash; община Лозница, представлявана от кмета Хашимов, и ЕТ Скайларк&ldquo; Георги Георгиев, притежател на летателните апарати, са получили ултиматум. Според него летището трябва да бъде приведено в съответствие с нормите, или трябва да преустанови работа. Това трябва да се случи най-късно до 30 септември тази година.<br /> <br /> В Крояч са категорични, че ще отстояват правото си на нормален живот. Хората са обнадеждени, че сериозна държавна институция, каквато е РИОКОЗ, е предприела адекватни действия, за да ги защити. Казват, че няма да се откажат от намерението си да протестират срещу полетите на селскостопанската авиация, ако и това да им коства ходене по инстанции, митинги и шествия.<br /> <br /> <strong>КМЕТИЦАТА ФАТМЕ САЛИМОВА: ПОДКРЕПЯМ СЪСЕЛЯНИТЕ СИ</strong><br /> <br /> Има дни, в които селото е китно, свежо и с чист въздух. Но тогава, когато се е пръскало, тук мирише на отрова. Вечер не се трае. Не искаме такова бъдеще за децата си. Имам чувството, че тия самолети дори не летят както трябва, страхувам се, че могат да съборят някой комин на къщите. Тук се горят и химическите отпадъци. Всичко е близо до селото.<br /> <br /> <strong>НИКОЛА СТОЙНЕВ: ЧЕТИРИМА УМРЯХА ОТ РАК НА КОЖАТА</strong><br /> <br /> Живея непосредствено до летището и до склада, в който се съхраняват препаратите за растителна защита. Следствие на това имам наблюдение, че в квартала са починали четирима човека от рак на кожата. Това е баба ми, майка ми, един близък Любен Арсов и съседката ми Султанка Русева. Всички те си заминаха от рак на кожата. А самият механик, който обслужваше летището, в момента е сляп от тия препарати. Гледат го във Врачанско, в родния му край. Струва ми се, че от тия химикали има много заболявания в селото.<br /> <br /> Повече от растителната ми продукция изгаря, особено като паднат проливни дъждове, наклонът е към нашия двор, реколтата изгаря. Летището се появи през деветдесет и някоя година. Когато земята на хората от Крояч беше дадена на кооперацията, летище нямаше, знаете, че кооперациите нямат такива средства, че да поддържат летище. След преминаването на земята от кооперацията на арендаторите се появи и летището. <br />