Обищана Ловеч е решена да поиска от фонд ФЛАГ кредит от 3,5 млн.лв. Парите са нужни за финансиране на два проекта по Оперативна програма "Регионално развитие" - "Рехабилитация на общинска пътна мрежа (Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново)" и "Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения, съобщи днес кметът на Ловеч Минчо Казанджиев.
Според кмета около 1 млн.лв. са нужни за разплащането на строителните дейности, свързани с рехабилитацията на отсечка от общинската пътна мрежа и около 2,5 млн.лв. - за ремонтните дейности на 3 училища в града.<br /> Общината е поискала от управляващия орган на Оперативна програма &quot;Регионално развитие&quot; близо 2,388 млн. лева, досега са получени само 502 431 лв, а направените разходи са за 1 885 066 лв.<br /> Ловеч е втора група община и ще плаща 50% от лихвата по кредита. Вземането на кредит от фонд ФЛАГ, който отпуска заеми на общини, изпълняващи проекти по оперативните програми, е наложително, тъй като сега строителите изпадат в затруднението сами да финансират дейностите и отказват да работят.<br /> Парите ще бъдат възстановени на фонд ФЛАГ, след като пристигнат междинните плащания по ОПРР. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />