Карта, подобна на дебитните банкови карти, ще смени ловния билет. В нея ще бъде закодирана цялата информация, която се съдържа в този и още два вида документи, които дават право на ловците да преследват дивеча.
Картата ще се издава вместо членската карта и удостоверението за подборно ловуване. Проектът е разработен от експерти на Изпълнителната агенция по горите и беше приет от ловния съвет към ведомството. <br /> <br /> Идеята е трите документа да бъдат обединени в един и да се улесни административно издаването им.<br /> Това ще става само на едно място - в съответната регионална дирекция по горите. <br /> <br /> Презаверката на членството и ловния билет за съответната година също ще става на едно място - в съответното ловно сдружение, чиито служител ще отбелязва данните в информационна система, съобщават от Агенцията по горите. <br /> <br /> Чрез новия единен документ ще се повиши и ефективността от извършваните проверки на ловците. Контролът по валидността на ловните документи и заверките към тях ще може да се осъществява по електронен път чрез мобилно web базирано приложение, инсталирано на устройства, с които ще разполагат проверяващите. /БЛИЦ<br /> <br />