Автомагистрала „Тракия“ (лотове 2, 3 и 4), рехабилитацията на железопътната инфраструктура по линията Пловдив-Бургас и модернизацията на жп линията София-Драгоман влизат в разширения индикативен списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране със средства от ЕС. Комитетът за наблюдение одобри списъка заедно с годишния доклад за изпълнението на оперативната програма (ОП) „Транспорт“ за 2008 г.
Това е поредният етап от дългата история с доизграждането на магистрала &quot;Тракия&quot;. След провала на концесията с българо-португалския консорциум големи пътностроителни компании предложиха да инвестират в проекта, търсейки впоследствие парите си от държавата, припомня Investor.bg.<br /> <br /> Правителството&nbsp;все пак обяви търгове за проекта, но те бяха спрени в края на миналата година по искане на Брюксел. Оттам прецениха, че поставените условия в процедурите не съответстват на правилата и фаворизират българските кандидати, а ЕК поиска да има контрол над строежа.<br /> <br /> По изчисления на НАПИ за завършването на&nbsp;магистрала &quot;Тракия&quot;&nbsp;ще са нужни около 700-800 млн. лв.<br /> <br /> Исканията за разширяване на индикативния списък с приоритетни проекти бяха направени от бенефициентите национална агенция &bdquo;Пътна инфраструктура&ldquo; и национална компания &bdquo;Железопътна инфраструктура&ldquo;. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />