Магистратите от районните съдилища в Кюстендил, Дупница, Разлог, Перник и Петрич нямат попълнени декларации за размера на взети заеми и банкови кредити. Това е едно от изискванията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси.
Съдии не са оповестили публично в декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси това свое задължение и така прикриват истинската същност на изискването, коментира пред &ldquo;Вяра&rdquo; висш магистрат.<br /> <br /> Районните съдилища в Кюстендил, Дупница, Разлог, Перник и Петрич не разпределяли делата на принципа на случайния подбор. Препоръчват им да вземат пример от колегите си в Благоевград./БЛИЦ<br /> &nbsp;