Пари за 13-та заплата в съдебната система има. Магистратите и съдебните служители вече са получили коледните си премии.
&nbsp;За членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) пари също има и всеки от тях средно взима по около 2120 лева коледна премия, съобщи сп. &quot;Правен свят&quot;, направило запитване по Закона за достъп до обществена информация.<br /> <br /> Парите за допълнително трудово възнаграждение за ВСС са от икономии от свободни щатни бройки. Шест месеца е имало две свободни щатни бройки, а два месеца - четири свободни щатни бройки, казват от ВСС.<br /> <br /> Основната заплата на член на съвета е приравнена с тази на съдия във върховен съд. Според единния класификатор на длъжностите възнаграждението е 2650 лева. Изчисленията сочат, че всеки от 25-те члена на съвета трябва да вземе по 2120 лева. <br /> <br /> Председателите на комисиите в съвета обаче, които тази година определят премиите на колегите си, са решили да им дадат по една брутна заплата, което е почти два пъти повече от разпределените икономии от свободните щатни бройки. Не се знае кой тогава казва самите председатели колко ще вземат.<br /> <br /> Не е ясно и с какви мотиви съветът е решил да се възнагради допълнително, след като тази година влизаше от скандал в скандал с едно или друго кадрово решение, някои от които предизвикаха сериозна криза в системата. <br /> Според юристи няма основание членовете на съвета да се наградят допълнително.<br /> <br /> Наскоро ВСС прие Правила за допълнителните трудови възнаграждения. С тях съветът делегира правомощия на административните ръководители да решават дали да има премии. Но зависи от това дали в бюджета на съответния орган има достатъчно пари. <br /> <br /> В бюджета на 156 съдилища не достигат средства за допълнителни трудови възнаграждения. От ВСС обаче твърдят, че пари за премии са осигурени. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е в размер на 136.8 млн. лева, а преизпълнението -&nbsp; в размер на 31.3 млн. лева. <br /> <br /> Именно от последната сума са осигурени пари за премии там, където по бюджет не са останали, става ясно от справката, получена от ВСС. Друга част от тези 31.3 млн. лв. са дадени за издръжка на съдилищата./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />