Убийството на апостола на македонското революционно движение Гоце Делчев не било резултат от стечение на обстоятелствата, а планирано предателство с цел физическото му елиминиране, твърди Михайло Миновски, историк, извършил изследване в тази връзка, пише македонският вестник “Дневник”.
Миновски твърди, че има редица писмени документи, които сочат, че ликвидацията на Гоце Делчев на 4 май 1903 г. в село Баница, Серско, е била инспирирана от Върховния македонски комитет в София. “В централния държавен исторически архив на България открихме няколко доклада на Българската търговска агенция в Сяр /Серес/,които показват последователните действия на българския фактор и на Върховния македонски комитет в София за елиминирането на Делчев. Само за няколко години под негово ръководство македонската революционна организация става масово национално-освободително движение. Това не отговаряше на управляващите кръгове в Българското княжество. Било е приемано като пряка заплаха за великобългарските претенции към нашата страна. Точно тогавашният български премиер Константин Стоилов изпраща инструкции на българските търговски агенти в Османската империя “да знаят действията на тази организация и да постигнат такова влияние, така че тя да не може да прави нищо, което противоречи на позицията на българското правителство”, твърди Миновски. “Гоце Делчев категорично се е противопоставял на вдигането на въстание през 1903 г. /Илинденско-Преображенското въстание – бел.ред./. Според него обстоятелствата не били благоприятни – от настроенията на европейските сили до степента на въоръжаване на борците. И той е бил прав. Обратното, българските върховистки елементи, чиято стратегия беше инфилтриране в организацията, дават задача на Иван Гарванов, българин от Стара Загора /Миновски пропуска да каже, че по това време Гарванов е председател на Вътрешната македоно-одринска революционна организация ВМРО. През януари 1901 г. става т.нар. Солунска афера, при която са арестувани повечето от членовете на ЦК на ВМОРО. След Солунската афера, при която е обезглавено ръководството на Организацията, а стотици дейци са арестувани или емигрират в България, начело на ВМОРО е избран Иван Гарванов. На него предстои тежката задача да се възстанови революционната мрежа и да се затегнат редиците. За няколко месеца ВМОРО възвръща своята боеспособност . Това, че Гарванов е от Стара Загора, само потвърждава българския характер на Вътрешната македоно-одринска революционна организация– бел.ред./, който бърза да наложи решението за вдигане на въстание. Очаквало се е османските войски най-жестоко да се разправят с македонските въстаници. Така би се убил какъвто и да е стремеж на македонския народ за създаване на независима македонска държава, като ще се очаква освобождение от българското Княжество”, твърди Миновски. Според него ”върховистите са се страхували, че с авторитета си Гоце Делчев може да издейства анулиране на решението за въстание напролет. Затова било нужното и физически да бъде елиминиран”, смята Миновски. “Тайната за предателството на Гоце Делчев и за пряката намеса на българското правителство и на княжеския двор била разкрита само няколко месеца след потушаването на Илинденското въстание”, твърди Миновски. Той допълва: “Това било установено на събранието на ръководителите на МРО в началото на 1904 г. Водещите личности на МРО заявили, че със своята политика България остава главен виновник за трагедията на македонския народ. Тогава били констатирани и основните индикации за непосредствената намеса на инфилтрираните върховисти и за предателството на Делчев”, смята още Миновски. /БЛИЦ