Да отпадне задължителното ползване на топломери, предлагат от Комисията за защита на конкуренцията. Антимонополистите предлагат промени в закона за енергетиката, свързани с дяловото разпределение на топлинна енергия.
Съсобствениците в една сграда да могат да решат да разпределят потребената енергия на друг принцип, предлага и Асоциацията на топлофикационните дружества. Абонатите не трябва да са задължени да бъдат собственици на уредите за дялово разпределение в своите жилища, както е в момента. Това означава, че трябва да имат възможност да ги наемат от фирмата за топлинно счетоводство, която им предложи най-добри условия.<br /> <br /> Идеята за наемане на уредите беше дадена ден преди това от Владимир Николов, депутат от ГЕРБ. Ако останат собственици на уредите, абонатите не трябва да бъдат закрепостени към определен тип уред за разпределение на енергията, който се предлага само от определена фирма, а да се даде възможност за ползване на взаимозаменяеми уреди в сградата, гласят още предложенията на КЗК.<br /> <br /> www.standartnews.com<br /> <br type="_moz" />