Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Томас Хамарберг публикува доклад, в който разкритикува България за това, че малцинствата в страната не са достатъчно защитени.
&quot;Защитата на малцинствата от дискриминация, расизъм и нетолерантност трябва да бъдат завишени. Повече усилия са необходими за по-добра защита на малцинствата и на децата и за гарантиране на това, че техните нужди са поставени в процеса на вземане на решения&rdquo;, отбелязва Томас Хамарберг в доклада за визитата си в България от ноември 2009 година с оглед установяване на напредъка в защита на правата на малцинствата и на децата в неравностойно положение. Докладът е достъпен, заедно с коментарите на правителството, на Интернет страницата на Комисаря &ndash; www.coe.int/commissioner. &bdquo;Адекватни мерки трябва да бъдат предприети за да се предотвратяват и наказват случаите на полицейско лошо поведение&rdquo;, допълва още Хамаберг. <br /> <br /> Комисарят иска от българските власти да предоставят обезщетения на жертвите от т.нар. &quot;Възродителен процес&quot;, както и да се вземат решения относно пенсионните им искове. Сред препоръките на Хамарберг е и изготвянето на облекчен зазакон относно регистрацията на религиозните вероизповедания, който напълно да защитава свободата им на сдружаване. Местните власти и правните власти, които ще прилагат влезлите в сила решения, пък ще трябва да бъдат точно обучени, за да се избегнат ненужните смущения, свързани с правото на упражняване на свободата на религията.&nbsp;<br /> <br /> Според комисарят е необходима и законодателна поправка на Конституцията, свързана с по-добрата защита на правото на малцинствата да се сдружават и събират и за пълното присъединяване към стандартите на Съвета на Европа. &bdquo;Образователните усилия, целящи интегриране на децата от малцинствените групи и децата с увреждания, трябва да бъдат продължени&rdquo;, се казва в доклада. <br /> <br /> Хамарберг настоява властите да подобрят достъпа до информация и до здравни услуги за ромите, етническите турци и помаците. &quot;На ромите, с отнети жилища, трябва да бъдат предложени достойни алтернативни възможности. Нещо повече, достъпът до адекватно жилище, образование и социални права остават проблематични и твърде често те са жертви на расистки мотивирана дискриминация и насилие. Властите трябва спешно да променят тази ситуация&rdquo;, казва още комисарят.<br /> <br /> В края на доклада си Хамарберг отбелязва, че неподходящите институции, които подслоняват деца с интелектуални проблеми, трябва да бъдат закрити. &quot;Тези институции трябва да бъдат закрити и подходящи деинституционализиращи програми трябва да се приложат, в сътрудничество с местните власти и с участието на гражданското общество и на родителите на децата&rdquo;, завършва Хамарберг. /БЛИЦ<br />