Поисках от министърът на отбраната да се закълне, че в министерство не се краде, но той отклони своя отговор, каза на пресконференция в Пловдив народния представител Манол Генов. Искането е по повод въпрос на социалиста за предприетите действия от Министерството на отбраната за обезпечаване дейността на „Интендантско обслужване” ЕАД - клон Калофер.
&bdquo;В последните месеци &bdquo;Интендантско обслужване&ldquo; отново влезе в полезрението на медиите с протест на работещите в него, вследствие на промени в ръководството и информация за спрени обществени поръчки, както и за такива, които ще се изпълняват чрез подизпълнител, без такъв да е упоменат в подписаните договори или в самите условия на проведената процедура&ldquo;, припомни Манол Генов. <br /> <br /> &bdquo;Министърът на отбраната Николай Ненчев твърди, че въпреки сключените през 2015 г. договори с МО за ушиване на доставка и на униформени и полеви облекла, на обща стойност 5,5 млн. лв., резултатите на дружеството са незадоволителни, като посочва, че в предоставения доклад към годишния финансов отчет за 2015 г. регистрирания одитор изразява съмнения за възможността на дружеството да продължи дейността си.&ldquo; <br /> <br /> Народният представител счита, че това е в пряка зависимост с наложеният от началника на кабинета на министъра и от директора на дирекция изключителен натиск върху изпълнителният директор на дружеството за подписване на договор с подизпълнител.<br /> <br /> &bdquo;Натискът е бил за милион и двеста хиляди, пазарлъка се е случил на 900 хил. капацитетът на фирмата е бил толкова малък, че тя е успяла да изпълни само за 606 хил. лв. поръчки&ldquo;, каза Манол Генов. Той поясни, че цената на държавното дружеството за ушиване на една лятна риза за армията е 5 лв., а подизпълнителят извършва услугата за 17, 40 лв. Това означава, че кражбата е тройна, а води и до утежняване на финансовото положение на държавната фирма, която плаща неустойки.<br /> <br /> Надявам се, че министърът няма да излъже и в този случай хората, и че МО е предприело наистина действия за осигуряване на работа на дружеството до края на 2018 година, завърши народният представител.<br /> <br /> <strong>Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ&nbsp;</strong>