Внезапни проверки по сигнали започват от понеделник инспекторите в Изпълнителната агенция „Медицински одит”, съобщиха от здравното министерство.
Сред първите жалби са три смъртни случая на хора в лечебни заведения. Искане на пари за лекарства и консумативи в болници са сред другите оплаквания, които са постъпили в агенцията и веднага ще се проверят. <br /> <br /> От 1 април започват и масирани инспекции на състоянието на инвазивната кардиология у нас. Повод за тях е докладът на Здравната каса &bdquo;Оценка на дейностите по инвазивна кардиология и кардиохирургия като политика на НЗОК в осигуряване на качеството на медицинските дейности&raquo;, поясниха от ведомството на д-р Божидар Нанев. <br /> <br /> Според него нарастването на отчетените клинични пътеки по инвазивна кардиология за една година е почти 50%. През 2007 г. Здравната каса е платила за 24347 случая на инвазивни пътеки, а през 2008 г. &ndash; 36331. Най-много пациенти през 2008 г. са отчетени по клиничната пътека &ldquo;Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания&rdquo; &ndash; 17 254 случая, по пътеката &ldquo;Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания&rdquo; - 5 620 случая, по пътека &ldquo;Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение&rdquo;&ndash; 5 046 случая. <br /> <br /> Проверките на агенцията ще се извършват съвместно с други институции като НЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ, Комисията за финансов контрол. Те ще се правят с активното сътрудничество на съсловните организации на медицинските специалисти, научните дружества по медицина, националните консултанти. Агенцията ще разполага и със собствен щат от 50 специалисти. <br /> Основната цел на проверките ще бъде установяването на качеството на извършваните медицински процедури, както и възможностите на лечебните заведения да гарантират безопасността и сигурността на пациентите. За тази цел ще се съблюдава дали се спазват медицинските стандарти, вътрешните правила на лечебните заведения за поведение и критерии на медицинските дружества. <br /> <br /> Предвижда се да бъде разработена система за оценка на качеството на медицинската помощ, въз основа на която ще се изготви рейтинг на лечебните заведения. <br /> <br /> Инспекциите ще се извършват по време на самото лечение на хората, както и по медицинската документация. Подобни проверки, които да показват качеството на медицинската помощ ще се правят за първи път у нас. Законите, по които ще се извършват проверките са три - закона за здравето, закона за лечебните заведения и закона за здравното осигуряване. По тях инспекторите от агенцията ще проверяват медицински специалисти от първичната и специализираната помощ, лечебни заведения за болнична помощ, фондове за здравно осигуряване. Санкциите, които инспекторите могат да налагат, са по тези закони.<br /> <br /> Агенцията ще прави периодично и анализи за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението и потребностите от кадри в здравеопазването. /БЛИЦ<br /> <br />