Осигурителният праг за медицинските сестри в извънболничната помощ ще е 500 лева, а в болничната - 540 лева. Сумите ще важат и за акушерки и лаборанти.
Така проблемът с осигуряването на медицинските сестри, който произтече от новия класификатор на професиите, бе решен.<br /> <br /> В понеделник синдикатите и работодателите в системата на здравеопазването внесоха в социалното министерство постигнатата нова договореност за минималните осигурителни прагове.<br /> <br /> Проблемът произтече от това, че в новия класификатор на професиите медицинските сестри са изравнени с лекарите с един минимален осигурителен праг от 780 лева. Той на практика бе не приложим, тъй като медицинските сестри получават много по-ниски заплати &ndash; в масовия случай около 500 лева.<br /> <br /> Новата договорка, която е одобрена от Националния осигурителен институт /НОИ/&nbsp;и социалното министерство, е праговете за медицинските сестри да са съответно - в извънболничната помощ - 500 лева,- а в за болничната - 540 лева. Сумите ще важат и за акушерки и лаборанти. <br /> <br /> КНСБ алармира за възникналия проблем и стана инициатор на отраслова среща в МЗ, която даде старт на решаването на проблема. На днешното заседание трябваше да се регулират възникналите проблеми с класификатора за около 200 000 работници и служители, в т.ч. и здравните служители.<br /> <br /> С подписването на&nbsp;новата договореност ще се реши възникналият проблем с въвеждането на новия класификатор от януари тази година, с което се създаде социално напрежение в сферата на здравните услуги. <br /> <br />