Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" Ивайло Московски ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на „Метрополитен" ЕАД. Това съобщи пресцентърът на Министерски съвет.
Договорът е за изпълнение на дейностите по &bdquo;Проект за разширение на метрото в София - Етап III лот 1 &bdquo;Цариградско шосе - Летище София&quot; и лот 2 &bdquo;Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4&quot; преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия и при условие на договаряне над бюджета на приоритетна ос 3 .<br /> <br /> За реализацията на проекта по оперативната програма ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер малко над 215 млн. лева. Дейностите по проекта включват изпълнението на два лота. <br /> <br /> Поради напредналия стадий на подготовката за изпълнение на дейностите по проекта, участъкът &bdquo;Цариградско шосе &mdash; Летище София&quot; бе включен в обхвата на ОП &bdquo;Транспорт&rdquo; с решение на Комитета за наблюдение на програмата от м. декември 2011 г. <br /> <br /> С решение от м. юни 2012 г. бе одобрено и включването на втория участък &bdquo;Младост I - Бизнес парк в Младост 4&quot;. По лот 1 тръжните процедури са проведени и са сключени договори за изпълнение на участъка. За лот 2 се очаква тръжните процедури да приключат в началото на 2013 г. /БЛИЦ<br /> <br />