Международен панаир Пловдив АД ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Комисията за защита на конкуренцията за налагане на санкции, се казва в официално изявление от пресцентъра на дружеството.
По-рано днес от Комисията за защита на конкуренцията съобщиха, че са наложили две глоби за общо 300 000 лв. на пловдивския панаир за извършени нарушения, свързани с налагане на нелоялни търговски условия и ценова злоупотреба.
Международен панаир Пловдив е една от близо 30-те компании, организиращи изложения в България, но не е монополист. Годишно в страната се провеждат около 200 панаирни прояви в 40 града домакини. В Пловдив се организират 47 от тях, а над 55 – в София., посочват от панаира. В изявлението се казва още: "Съгласно своя статут, Международен панаир Пловдив, в който акционер е и държавата, има за основна задача да представя българската икономика. В този смисъл той не се стреми към монопол на пазара, а към възможно най-пълно представителство на българските фирми и към контакти с възможно най-широк кръг партньори, чиито права никога не са били накърнени. Отношенията с тях се регламентират въз основа на Общите условия и тарифи за участие в проявите, организирани от дружеството, както и от договори с фирмите, изграждащи щандове и бунгала на територията на панаирния комплекс. Те са приели вписаните права и задължения на страните. В Общите условия е записано, че Международен панаир Пловдив си запазва правото да извършва промени в тях и своевременно да уведомява партньорите си. На същия принцип работят и други големи компании и финансови институции в България, в чиито договори също е отбелязано правото на едностранни промени, без да се фиксират срокове".
Оспорва се твърдението на КЗК, че е прецедент правото на отказ от сключване на договори с фирми за изграждане на щандове, бунгала или извършване на други услуги. "Както всички търговски дружества в България, така и Международен панаир Пловдив има право да избира с кои контрагенти да работи. В случая то се базира на изисквания за безопасност, качество на изграждането, коректност на партньорите и други съществени показатели. До този момент Международен панаир Пловдив не се е възползвал от това свое право и не е отказал на нито една външна фирма да изгражда щандове и бунгала», заявяват от дружеството. «Стесняването на маржа», упоменато от КЗК, се дължи не на различна такса за изграждане, която е дължима от външните фирми, твърдят още от МПП. Преди миналогодишния есенен панаир строителните фирми поискали да бъде удължен периодът за монтаж от 10 на 20 дни. "Това увеличава разходите за ток, вода, охрана, общо почистване, обслужващ персонал, които влизат в таксата. Основанията за нея се потвърждават и от Комисията за защита на конкуренцията именно заради тези разходи. Тяхното увеличаване води и до повишаване на размера й", уточняват от панаира. /Димана Тодорова, БЛИЦ