Постиженията и предизвикателствата в областта на граничната сигурност в Югоизточна Европа ще обсъждат вътрешните министри от региона на конференция в Белград. Министър Михаил Миков ще говори за усилията на България да покрие критериите на Шенген и да се присъедини през 2011 година към зоната.
Министърът на вътрешните работи Михаил Миков и директорите на главните дирекции “Криминална полиция” Калин Георгиев и “Гранична полиция” Красимир Петров ще участват в Шестата годишна министерска конференция по въпросите на сътрудничеството в областта на граничната сигурност в Югоизточна Европа, която се открива днес в Белград.
Програмата за гранична сигурност в Югоизточна Европа е създадена през 2001 година и се финансира от швейцарското правителство, а бенефициенти са държавите от Западните Балкани. Целта е те да бъдат подпомогнати да изгладят надеждна и ефективна система за сигурност, като осигури колкото е възможно по-всеобхватна помощ – от изграждането на национален капацитет до развитието на механизми за регионално оперативно сътрудничество. Работата и напредъка по програмата се оценяват на ежегодни министерски конференции. Тази година домакин е сръбската столица, а конференцията е под патронажа на Чешкото председателство на ЕС
Трите основни теми на форума за свързани с пътя за постигане на Шенгенските критерии, постиженията и предизвикателствата в областта на граничната сигурност, напредъка в прилагането на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа.
Министър Миков ще има изказване на конференцията, в което ще информира за усилията на България да изгради интегрирано гранично управление с оглед най-важния ни приоритет – присъединяване към Шенген през 2011 година.
Очаква се в рамките на форума българският вътрешен министър да има двустранна среща със сръбския си колега Ивица Дачич. /БЛИЦ