От днес минималната работна заплата се увеличава с 40 лева, а осигурителната вноска се вдига с един процетен пункт. В сила влиза и новият принцип на социално подпомагане за семействата на децата с увреждания - вместо добавки, определени в различни закони, родителите ще получават финансова помощ според степента на увреждане на детето.
От началото на тази година се променят и изискванията за пенсиониране за трета категория на труд, според заложеното в пенсионната реформа - мъжете ще се пенсионират при навършени 64 години, а жените - при 61 години.

Минималното възнаграждение се увеличава от 420 на 460 лева. Чистият доход на хората, които работят за тази заплата, се вдига с около 30 лева. Линията на бедност, определена за 2017-та година, също е по-висока - 314 лева.

Промяна има и в размера на осигуровките, които плащаме за пенсия - вноската се увеличава с 1 процентен пункт, като 0.56 процента ще се поемат от работодателя, а 0.44 процента - от работника. Тази тежест ще се увеличи с още един пункт през 2018-та година.
По-високи стават изискванията за излизане в пенсия - възрастта при мъжете се увеличава на 64 години, а за жените става 61 години. Осигурителният стаж също се увеличава с по 2 месеца и за двата пола.

Родителите на децата с увреждания вече ще бъдат подпомагани по нов начин - те ще получават месечна сума, с която да покриват нуждите на детето, включително и да наемат личен асистент. Размерът на сумата ще бъде различен, според степента на увреждане на детето - най-голямата сума от 930 лева ще получават децата с 90 и над 90 процента степен на увреждане, а най-малката сума - 350 лева - ще бъде за децата със степен от 50 до 70 процента.

От социалното министерство увериха, че децата, които вече ползват асистент по програма, ще го запазят до изтичане на срока на програмата, като в същото време ще получават и помощта.

Източник: Дарик