Предлагам създаване на Съвет по законодателство към Министерство на правосъдието. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов по време на обществено обсъждане в рамките на заключителна пресконференция по проекта „Нова концепция за наказателна политика“, предава „Фокус“.

"Налице е необходимост от приемане на новата концепция за наказателна политика.

След приключването на действието на концепцията за наказателна политика за периода 2010-2014 г. в Република България липсва стратегически документ, който да формулира системата от принципи и мерки за противодействие на престъпността.

Анализите в тази област понастоящем открояват като основна препоръка необходимостта наказателното нормотворчество да отчита динамиката на престъпността и да се основава на необходимия обем статистически данни.

Всичко това показва, че съществува необходимост от нова концепция за наказателна политика, която да отчете установените проблеми и да доведе до тяхното преодоляване, като същевременно и формулира нови насоки за ефективна борба с престъпността", допълни Данаил Кирилов.

Той сподели своите лични впечатления от екипа, изготвил този проект.

"Първо, изказвам благодарност към оперативната програма "Добро управление", към колегите от минали мандати, които са формирали и заложили този проект, който е бил подпомогнат от оперативната програма.

Искам да благодаря на всички институции, които са взаимодействали с Министерство на правосъдието като основен бенефициент на този проект.

Ние бяхме готови с него преди около половин година. Трябваше ни време да съберем и представим на вашето внимание за публично обсъждане на този проект. Представяме резултатите такива, каквито са, без каквато и да е административна или институционална интервенция от страна на Министерство на правосъдието.

Смятам, че това е важно с оглед това да установим действително какво е актуалното положение на стратегическо и концептуално ниво по въпроса с наказателната политика", коментира още Кирилов.