Днес в Хасково очакваха министър Джевдет Чакъров за среща с кметовете от района в областната администрация. След това министърът трябваше да открие новия спортен комплекс на Хасково, изграден върху пустеещ терен. Чакъров обаче отказа срещата си в последния момент, от което възникнаха проблеми в предварителната организация на общината и на областната администрация.
Наложи се кметът на Хасково, инж. Георги Иванов и народният представител от Коалиция за България Иван Илчев, да прережат лентата на новия спортен комплекс. Съоръжението е изградено в пустеещото дере край улица “Дунав” в Хасково. Общината вложи около половин милион лева в съоръженията, които ще се използват от местните хора безплатно. Всички площадки за игри са осветени и на тях може да се играе и нощно време. Предвидени са и два нови паркинга за спортуващите.
Тодорка Николова, БЛИЦ