Делегираните бюджети изиграха своята положителна роля, но разделиха училищата на малки и големи. Сега искаме да ги оптимизираме, обясни министърът на образованието и науката Анелия Клисарова в "Денят отблизо" по БНТ. Тя уточни, че няма да се взимат пари от големите училища, а ще се дават още средства на школата, които имат по-голяма принадена стойност.
Изборът на по-добри учители и критериите се правят от директора. Но трябва непрекъснато да се работи за подобряване на квалификацията на учителите, смята министърката.<br /> <br /> &quot;Ние сравняваме с какъв успех влизат учениците в дадено училище, а при матурите то не е на първо място. А друго, в което са влезли с по-нисък успех, на матурите е по-напред в класиренето. Ето това е принадената стойност&quot;, обясни Клисарова.<br /> Външното оценяване върви с кариерното развитие и трябва да започнем от по-ранна възраст и да осигурим образование на всяко дете да учи там където иска, надява се министърката.<br /> <br /> Тя уточни, че ще има оптимизиране на учебната програма по български език и литература, но нищо няма да се промени и учебните програми остават такива. &quot;Ще се съобразим с мнението на 5000 учители, след като правихме допитване, но засега всичко си запазваме&quot;, успокои Клисарова.<br /> <br /> Ние сме третото правителство и всяко едно е допринасяло за този закон, той е на МОН и ще има приемственост в изработването на Закона за училищното образование. /БЛИЦ<br /> <br />