Министерството на извънредните ситуации предприе действия за повишаване готовността на структурите на Единната спасителна система по повод предстоящо намаляване дебита на подаваното количество природен газ към комбината „Кремиковци АД”.
По разпореждане на вицепремиера Емел Етем беше извършена и проверка на аварийните планове на “Кремиковци” АД, плановете за защита на населението на район “Кремиковци” и на Столична община.
Проведени бяха и срещи с представители на район “Кремиковци” – СО и се изиска информация за планираните от тях мероприятия за недопускане на авария в комбината.
Предупредени са ръководителите на компетентните министерства и кмета на Столична община за предприемане на превантивни действия с цел защита на населението на територията на район “Кремиковци” и поддържане на сили и екипи за реагиране при необходимост. /БЛИЦ