Министерството на извънредните ситуации открива национална информационна кампания за обучение по защита при бедствия на хора с увреждания “Близо до теб”. Кампанията е по проект „Равни възможности на интеграция и обучение за защита при бедствия на хора с увреждания и хронични заболявания” от Комуникационната стратегия на правителството за 2008 г.
Насочена е към хората с увреждания и хронични заболявания, към техните лични асистенти, родители, близки, директори на масови и специализирани училища, дневни центрове, еднолични търговци и юридически лица, които имат служители или работници с увреждания. Кампанията ще се осъществи от 3 ноември до 3 декември 2008 г. във Варна, Стара Загора, Ловеч, Пловдив и София.
Във Варна на 3 ноември в 10:00 часа в СОУ за деца с нарушено зрение “Проф. д-р Иван Шишманов” ще се проведе практическо занятие за усвояване на плана за действия при земетресение. Учениците ще се запознаят с информационни материали за действия при различни бедствия, специално разработени на брайлов шрифт. Тренингът ще бъде наблюдаван от ръководители, педагози, терапевти и експерти.
Експерти от Министерството на извънредните ситуации, с помощта на проф. Владимир Радулов от катедра “Специална педагогика” на СУ “Св. Климент Охридски”, адаптираха информационни материали за различните целеви групи. Те разработиха „говореща брошура” с правила за поведение при различни бедствия. Те ще се излъчват по Българското национално радио. Подготвени са информационни клипове за действие при извънредни ситуации за хора с увреждания, които ще бъдат излъчвани по Българската национална телевизия.
Целта на кампанията е да подготви хората с увреждания за адекватни действия, самопомощ и взаимопомощ в екстремни ситуации и да постави началото на изграждането на отговорна, толерантна и достъпна среда за обучение и защита при бедствия за тях. /БЛИЦ