Фирмите за бързи кредити трябва да връщат надвзети лихви на потребителите, съобщи в петък адвокат Димитър Деков, председател на Сдружението за правна помощ на потребителите (СППП), като се позова на решенията на 3 съдилища по казуса – Окръжен и районен съд-Пловдив и Районен съд-Асеновград.

„Съгласно съдебната практика по делата за т. нар. „бързи кредити“ потребителите трябва да върнат на търговеца само действителната сума, която са получили като заем. В едни случаи потребителят има право да иска връщане на всичко, което е платил над тази сума, а в други случаи само на част от нея, като платена без основание.


Това на практика означава, че една голяма част от потребителите, които вече са върнали заемите си, са върнали повече, отколкото са дължали. Тези потребители може да поискат от съда надплатените суми да им бъдат възстановени“, уточни адвокат Димитър Деков.

Той допълни, че от сдружението, на което е председател, са готови да дават безплатни правни консултации на потребителите в приемната си на бул. „Марица“ 93 в Пловдив.