Правителството възложи на министъра на отбраната да сключи договори за покупка в полза на държавата и за нуждите на Министерството на отбраната на 62 жилища в Стара Загора. В апартаментите ще бъдат настанени военнослужещи от гарнизона.
Средствата, необходими за закупуване на жилищата, се осигуряват от предвидените в ПМС №72/2009 г. допълнителни кредити по бюджета на МО в размер на 45 млн. лв. за попълване на ведомствения жилищен фонд. <br /> С четири подобни решения от&nbsp;април до сега правителството възложи на министъра да купи други 394 апартамента в Сливен, Карлово, Враца, Бургас, Варна, Велико Търново, София, Пловдив и Шумен. С решенията се изпълнява един от приоритетите в социалната политика на Министерството на отбраната и се гарантира повишаване на социалния статус на военнослужещите и цивилните служители.<br /> През&nbsp; февруари&nbsp;МО обяви намерението си да закупи жилища в 19 града за нуждите на военнослужещите. В интернет страницата на ведомството бяха публикувани и критериите, на които трябва да отговарят предлаганите от фирмите апартаменти. Комисия, назначена от министъра на отбраната, разгледа и оцени постъпилите оферти. /БЛИЦ<br /> <br />