Сигнал за образуване на досъдебно производство изпрати до градския прокурор на София Николай Кокинов генералният секретар на Моряшки синдикат “България” Пламен Симов.
Сигналът на Симов е относно &ldquo;престъпно злепоставяне на екипажа на кораб &ldquo;Лудогорец&rdquo; от собственика на фирма &ldquo;Арго Меритайм&rdquo; Варна, Станчо Савов &ndash; пряка причина за смъртта на работното място на двама моряци &ndash; Георги Каджинов и Николай Асланов&rdquo;. <br /> <br /> Според сигнала има &ldquo;престъпно бездействие на &ldquo;Морска администрация&rdquo; с директор Сергей Църнаклийски, който лично и публично декларира, че технически неизправният, опасен за корабоплаването и екипажа кораб е отплувал след щателна проверка от отговорните служители&rdquo;. <br /> <br /> Симов атакува и &ldquo;престъпно становище и управленческо решение на министър Тотю Младенов, че наредбата на Министерския съвет за наемане на моряци, която пряко суспендира международния закон, ратифициран от България &ndash; Конвенция 179 на МОТ-ООН и отменя задължителните колективни трудови договори като синдикален контрол за условията на труд на кораба. Договаряне на заплатите на моряците и дължимите застраховки и обезщетения при смърт и злополуки на кораба, с тази криминогенна наредба моряците са защитени. С отмяната на колективния трудов договор се суспендира и националния Кодекс на труда, който го определя за задължителен и основание за синдикален контрол на кораба и корабособственика &ndash; равнопоставено с правомощията на ИА &ldquo;Главна инспекция на труда&rdquo;. <br /> <br /> В сигнала Симов настоява СГП да се счита за сезирана и да образува незабавно досъдебно производство и разпореди следсдтвени действия срещу отговорните лица. /БЛИЦ<br />