Община Симитли започна спешен ремонт на моста над река Струма в града. Причина за това е пропадналото на две места заради корозия на носещата конструкция пътно платно.
Автопотокът от квартал &bdquo;Ораново&rdquo; и селата Градево и Долно Осеново към общинския център се пренасочва през мостовете при Железница и Черниче. След приключване на аварийния ремонт съоръжението ще бъде отворен само за леки автомобили, посочва e-79.com.<br /> <br /> Мостът в град Симитли е строен от германските войски по време на Втората световна война. Експлоатационният срок на съоръжението е изтекъл преди 10 години. От тогава до днес местната власт е сигнализирала многократно всички отговорни институции и ресорни министерства. Резултат и до днес няма. <br /> <br /> Единственият отговор е общината да подготви проект за нов мост, с който да кандидатства за финансиране по оперативните програми. Сумата, необходима за подготовката на проект от такъв мащаб обаче многократно надхвърля размерът на капиталовите разходи на общината, предвидени в Бюджет 2012.<br /> <br /> В момента община Симитли е възложила изготвяне на проект за изграждане на мост на две нива, като се използват съществуващите основи. С проекта ще се кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321. Засега, това е единственият реален вариант да не остане &bdquo;разделен&rdquo; град Симитли от река Струма.<br /> <br /> Според експертно мнение при обследване на моста устоите са здрави и могат да бъдат използвани като основа, но носещата конструкция не е надеждна.<br />