Проверката ни установи, че строежът в Къмпинг "Юг" не е разположен върху дюни, каза на брифинг във връзка със започнато строителство в къмпинг „Юг” в залива „Корал" заместник-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов.
&quot;Приключва проверката на органите на МОСВ, като първите заключения са, че не са спазени всички процедури, необходими по екологичното законодателство - ЗОС и Закона за биологичното разнообразие. Ако това се потвърди окончателно, министърът на околната среда и водите ще предприеме принудително административна мярка за спирането на този строеж до положителното приключване на процедурите по Закона за биологичното разнообразие&quot;, каза още Малинов. <br /> <br /> Зам.-министърът допълни, че е установено, че през 2004 година е издадено разрешение по ОВОС, което е било приложимо към този момент. <br /> <br /> &quot;Територията след това е променена и става урбанизирана, което прави инвестиционното намерение неприложимо, тъй като тези намерения подлежат на процедури по ОВОС за територии, които не са урбанизирани. Въпреки това обаче, за инвестиционното намерение е приложимо законодателството по Закона за биологичното разнообразие. Проверката ни установи, че строежът не е разположен върху дюни, съгласно официалните документи. Реагираме в съответствие със законодателството&quot;, уточни Бойко Малинов.<br />