Магистратът известен с прякора Галевия и председател на Кюстендилския окръжен съд, съдия Мирослав Начев публикува съображенията за оправдателната присъда по делото „Братя Галеви”. Те са изложени на сто и осем страници.
В началото на седмицата Начев се изправи&nbsp; пред специализираната Комисия на ВСС заради закъснението на мотивите по делото &bdquo;Галеви&rdquo;. Закъснението предизвика ожесточена полемика в интернет пространството. ВСС повика Начев пред Комисията по изпълнение на Мерките за организацията на работата на делата с особен обществен интерес (КИМОРДООИ/. По време на срещата членовете на Комисията са изслушали обяснението на Начев за забавянето на мотивите по делото срещу дупнишките братя Галеви.<br /> Две са основните причини за забавянето обяснил магистратът пред Комисията на ВСС. Първата - делото е много обемисто. По него са разпитани над 150 свидетели, а материалите по случая са събрани в около двадесетина тома. <br /> Произнасянето на присъдата срещу Пламен Галев, Ангел Христов и още неколцина от най-близките им съратници в края на годината съвпаднало по време с приключването на календарната 2010 година, когато Начев, като административен ръководител на Кюстендилски окръжен съд, трябвало да изготви и отчета на съдилището, а наред с това да наблюдава и изготвянето на отчетите на районните съдилища в Кюстендилски съдебен окръг.<br /> Мотивите за оправдателната присъда на Начев трябваше да бъдат готови най-късно на 4 декември 2010 година. Съгласно НПК те могат да бъдат изготвени и след обявяването на присъдата, но не по-късно от 15 дни. По дела, които представляват фактическа и правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени не по-късно от 30 дни./БЛИЦ<br /> <br />