По предложение на генералния комисар на МВР Павлин Димитров младшите районни инспектори и оперативните работници от полицейските управления в страната ще провеждат срещи с по-възрастното население на обслужваните от тях райони, за да разясняват начините за предпазване от телефонни измами, механизмите на престъпната дейност, както и методите на осъществяване й, съобщиха от МВР.
През последните години са зачестили случаите на телефонни измами под различни предлози &ndash; осъществяване на изгодни сделки с машинни части, получаване на колети от чужбина със скъпи лекарства или техника. От 2007 г. до сега са констатирани нови измами под предлог даване на определена сума с цел освобождаване от наказателна отговорност или заплащане на адвокатски хонорар заради извършено ПТП, в резултат на което има починал или постъпил в болницата човек. Обикновено измамникът се обажда на случайно избран стационарен телефон, придобит от телефонния указател или на мобилен телефон, взет от визитна картичка, реклама или обява във вестник, и се представя от името на близък роднина. Обяснява, че са извършили пътно транспортно произшествие, при което е пострадал човек, който или е починал или е в много тежко състояние. Оставя номер на мобилен телефон за връзка със &ldquo;следовател&rdquo;, &ldquo;полицай&rdquo; или &ldquo;дознател&rdquo;, на който да бъде предадена определена сума, срещу която близкият ще бъде освободен. След осигуряване на парите измаменият ги предава на ръка, обикновено на таксиметров шофьор, който транспортира парите до предварително уговорено място. В хода на телефонния разговор се цитират както случайни имена, така и имена на известни адвокати. Едва след установяване на контакт с близките си, цитирани като извършители на ПТП, гражданите разбират че са били измамени. <br /> Обект на измамата са предимно възрастни хора.<br /> Извършителите на тези измами са лица от криминалния контингент с тренирани психологични умения, които по време на разговора се ориентират за възрастта на набелязаната жертва и се възползват максимално от първоначалния шок, в който се изпада при подобни съобщения за близки родственици. Измамниците предимно са от ромски произход, локализирани основно в общини Горна Оряховица и Павликени (област Велико Търново), община Левски, (област Плевен), община Ветово, (област Русе). Те са в добре организирани, затворени престъпни групи и обикновено имат роднинска връзка помежду си.<br /> <br /> МВР съветва да не се доверявате на случайни хора, осъществили контакт с вас по телефона, и при всяко съмнение или несъответствие да осъществявате връзка с вашите близки, цитирани по име в процеса на водените разговори, с оглед установяване на истинността на изнесените факти. Не представяйте големи парични суми на непознати представили се по телефона за длъжностни лица &ndash; полицейски служители или служители от съдебната система, независимо по какъв повод. Своевременно уведомявайте съответните полицейски органи, за да бъдат предприети спешни мерки по пресичане и разкриване на престъпленията.<br /> Повече информация за видовете телефонни измами има на: https://press.mvr.bg/Goreshta_tema/mat_po_tema081124_04.htm<br /> <br /> /БЛИЦ