Наскоро от тяхното сдружение предрекоха фалити на здравни заведения
Министерството на здравеопазването (МЗ) не чу исканията на шефове на общински болници, съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). Преди две седмици Асоциацията на общинските болници проведе среща с министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов, на която са били обсъдени много проблеми, свързани с издадените медицински стандарти и противоречията им с алгоритмите на клиничните пътеки (Приложение №18 към Националния рамков договор). <br /> <br /> Тези разминавания в последните разпоредби на МЗ водят до необосновано ограничаване на възможностите на лечебните заведения да оказват медицинска помощ на своите пациенти, казаха шефове на общински болници. <br /> <br /> В съобщението за тяхната среща бе казано, че д-р Константинов е проявил разбиране към поставените от асоциацията въпроси и е постигната договореност да му бъдат предоставени всички конкретни казуси. На 27 януари е било внесено в МЗ такова конкретно предложение по отделните клинични пътеки, в това число и 15 документа от няколко общински болници. <br /> <br /> На 9 февруари обаче Асоциацията на общинските болници е получила отговор, подписан от зам.-министър д-р Михаил Зортев, в който противно на водените дотогава разговори и дадените обещания от МЗ, се казва на болниците, че ведомството не намира никакви проблеми относно медицинските стандарти и клиничните пътеки. Накрая в писмото си д-р Зортев указва на асоциацията да посочи &bdquo;конкретни несъответствия&ldquo;, независимо, че болничните шефове са направили точно това още в края на януари. <br /> <br /> Наскоро от Сдружението на общинските болници в България предрекоха фалит на по-малките здравни заведения. Още от миналата година на общинските болници се плащат 50-60% от отчетената и извършена дейност, а на областните болници &ndash; на 100%. След това бяха определени т.нар. делегирани бюджети, които обаче също били правени по неясни правила. Освен това на общинските болници не се плаща за консултации от специалисти, лабораторни и рентгенови изследвания за пациенти във филиалите на центровете за &ldquo;Спешна помощ&rdquo;, които се помещават в самите здравни заведения.<br /> <br /> &ldquo;Зрее остър сблъсък вътре в съсловието и между пациенти-лекари. Подписването на договори за работа с НЗОК при тези условия гарантира фалит на общинските болници. Това ще доведе до рязко влошаване на медицинското обслужване на населението по малките градове и села, където живеят най-бедните и застаряващи българи. На много места няма лични лекари, няма аптеки, няма обществен транспорт всеки ден&rdquo;, обясни тогава д-р Иван Димитров, председател на сдружението и управител на МБАЛ-Попово.<br /> <strong><br /> Маргарита Благоева<br /> </strong>