Готвят промени в закона и наредбите, свързани със спешната помощ.
Нямат основание твърденията, че МЗ планира намаляване на размера на средствата на болниците за осигуряване на хемодиализата и психиатричната помощ. <br /> <br /> Тези дейности са приоритетни в политиката на МЗ и са гарантирани от държавата, увериха от ведомството на проф. Анна-Мария Борисова по повод появили се в медиите публикации в тази връзка.<br /> <br /> Средствата за хемодиализа и психиатрична помощ се запазват в досегашния им размер. Изплатените за юли 2010 г. на лечебните заведения средства за извършване на посочените дейности, са авансово плащане и на болниците ще бъде доплатено на база на отчетите им за осъществената дейност. Не се променят и средствата за интензивните отделения в болниците и за ТЕЛК<br /> <br /> По отношение на спешната помощ е намалена не субсидията за Центровете за спешна медицинска помощ /ЦСМП/, а за спешните отделения към болниците, казаха още от здравното министерство.<br /> <br /> Анализът на данните показвал завишаване броя на преминалите пациенти през Спешните отделения, като много висок е относителният дял на самонасочилите се пациенти (вкл. насочени от лекар в извънболничната помощ) &ndash; около 83%. <br /> <br /> В същото време приведените пациенти с транспорт от ЦСМП са едва 17%. Голяма част от пациентите в спешните отделения са обслужени не по повод спешност, а по повод остра вирусна инфекция, остър конюнктивит, ухапване от инсекти, порезни рани и т.н. &ndash; все случаи, които е следвало да бъдат диагностицирани и обслужени лекарите в структурите на извънболничната медицинска помощ. Т.е. осъществява се значителна по обем дейност, която не е в обсега на Спешно отделение и не следва да бъде отчитана и субсидирана от МЗ по съответната методика, но е отчетена и заплатена. <br /> <br /> Незначителен е процентът на действително спешните случаи с диагноза Остър миокарден инфаркт, Инсулт, Черепно-мозъчни травми, фрактури и др. Освен това, значителна част от пациентите, преминали през спешните отделения на болниците са здравно-неосигурени, които могат да получат медицинска помощ само при презумпция за спешност в ЦСМП или в спешните отделения на болниците.<br /> <br /> Изводът е, че относителният дял на пациентите без индикация за състояния, пряко заплашващи живота им, значително превишава тези с индикации за спешност, коментираха от МЗ. <br /> <br /> Средно 30% от преминалите пациенти през спешно отделение са хоспитализирани в същата болница по клинични пътеки, т. е. отчетени са като преминали през Спешно отделение и преминали по Клинични пътеки. <br /> <br /> По този начин за един пациент е получено двойно финансиране (от МЗ и НЗОК), като същевременно този брой е значително по-голям през първото полугодие на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г.<br /> <br /> Една от причините за намаленото субсидиране от Министерството на здравеопазването е не само намаленият бюджет на Министерството с над 130 млн. лв., но и значително увеличаване на оказаната медицинска помощ над прогнозите и заложения бюджет. <br /> <br /> Обстоятелството, че от НЗОК въведоха делегирани бюджети за болниците, доведе до търсене на възможности от страна на ръководствата на болниците за увеличени финансови постъпления чрез субсидията от МЗ. <br /> <br /> Министерството на здравеопазването ще инициира промени в закона и наредбите, свързани с дейността по оказване на спешна медицинска помощ в болниците, включително на структурата, организацията и дейността на Спешните отделения. Ще се разработват т.нар. клинични протоколи и диагностично-терапевтични алгоритми, които следва да бъдат извършени за оценка на спешността на състоянието на пациента. <br /> <br /> Ще бъдат предприети мерки за недопускане на дублиране на заплащането от МЗ и НЗОК за пациенти, преминали през Спешно отделение и впоследствие хоспитализирани в същото лечебно заведение в рамките на 24 часа, категорични са от ведомството на Анна-Мария Борисова. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />