Министерството на здравеопазването разпореди проверка по случая със смъртта на родилкара Запряна Христова от Петрич, която издъхна , след като роди със секцио в клиниката на д-р Валентина Мазнейкова "Св. София". Регионалният център по здравеопазване – гр. София проверява всички обстоятелства, довели до смъртта на родилката.
В първите дни на март бременната жена вдигнала температура. На 5 март е приета в клиника "Св. София", а на 10 март бебето е извадено със секцио. Със съпруга й обикалят още 3 болници и на 4 април Запряна умира от сепсис, който тръгва от матката и за дни обхваща целия й организъм. Съпругът на Запряна е убеден, че лекарите са виновни за смъртта на жена му.

Определената със заповед на директора на РЦЗ д-р Красимир Кушев комисия до този момент е изискала писмени обяснения от ангажираните с лечението на пациентката лица, становища от лечебно-контролните комисии и ръководствата на лечебните заведения, както и заверени копия от цялата медицинска документация, в това число и съдебно-медицинска експертиза. Проверката обхваща лечебните заведения МБАЛ "Света София", СБАЛАГ "Майчин дом", ВМА и СБАЛ за хематологични заболявания ЕАД. От ВМА е предоставено заверено копие на история на заболяването на Запряна Христова. Останалите документи оттам ще бъдат предоставени до 15 май, като съдебномедицинската експертиза ще бъде изготвена до 28 април.
Като независим консултант по жалбата е ангажиран националният консултант по АГ доц. Никола Василев, на когото са предоставени всички събрани материали с искане да изготви във възможно най-кратък срок становище на базата на наличната документация, както и окончателно становище след излизането на съдебно-медицинската експертиза.
На базата на събраната до момента документация не може да се направи категорично заключение за причината, довела до леталния изход, респективно адекватността на лечебния процес и действията на медицинските специалисти. При проверката до тук не са констатирани нарушения на нормативната уредба и воденето на медицинската документация. Окончателният доклад на комисията ще бъде изготвен след получаване на всички материали от ВМА и съдебно-медицинската експертиза. /БЛИЦ