Министерството на здравеопазването ще обяви днес наградите в националния конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“.
Получени са общо 122 проекта, като по-активни са били малките ученици от 5 до 8 клас, които са подготвили 90 проекта. Батковцитеи каките от 9 до 12 клас са се отчели с 32 проекта.
По градове  най-много са разработките от Русе, Ловеч, Плевен, Стара Загора и Варна.
От ведомството припомнят критериите, по които са оценявали работите на учениците: оригиналност при идентифицирането на проблема, ясни и конкретно формулирани цели, задачи и новаторски дейности, брой на участниците в изготвянето на проекта, брой обхванати лица, към които е насочен проектът, ефективност на методите и дейностите, дългосрочни ефекти на проекта. /БЛИЦ