Слави Славов на 58 години от Дорич осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините. Славов ще получи обезщетение от 100 000 лева за неимуществени вреди заради незаконно обвинение в извършване на измама и унищожаване на чужди документи. Прокуратурата трябва да изплати сумата заедно със законна лихва върху нея, считано от 30 април т.г. до окончателното й изплащане, реши Добричкият окръжен съд.
Съдът отхвърли претенциите на ищеца за горница от още 50 000 лева.<br /> <br /> През 2000 г. на Славов е било повдигнато обвинение в извършване на две престъпления - измама и унищожаване на чуждо имущество, а през 2007 г. то е прекратено с прокурорско постановление със становище, че &bdquo;деянието не съставлява престъпление&quot;.<br /> <br /> От събраните по делото доказателства е установено, че в резултат на повдигнатото от Прокуратурата незаконно обвинение на Слави Славов са причинени неимуществени вреди - влошаване на здравословното му състояние със заболявания &bdquo;хипертония&quot; и &bdquo;диабет&quot;, той е бил злепоставен в обществото и доброто му име е било накърнено.<br /> <br /> Изводът на съда е, че Славов е понесъл тежко наказателното преследване, със значителни отрицателни последици в емоционално, психическо и здравословно състояние. Съдът приема, че разследването срещу Славов е довело до известяване на всички органи - съдебни, данъчни, контролно-финансови, осигурителни и физически лица - съселяни, наети по трудови правоотношения, арендодатели и други, с които ищецът има взаимоотношения за възбуденото срещу него наказателно производство. Той се е чувствал заплашен, притеснен и несигурен, унизен и засрамен.<br /> <br /> Наказателното производство срещу Славов е получило широка медийна разгласа. Според съда тя е резултат от действията на прокуратурата - извършваните от нея предварителни проверки и наказателното производство. Съдът е приел също, че стресът, предизвикан и изживян по време на досъдебното производство, е причинил сериозните заболявания и е довел до тотална промяна на начина на живот и поведение на ищеца.<br /> Слави Славов обяснява, че всяка седмица трябвало да се явява в следствена служба във Варна, където било разпределено делото. В Районна прокуратура Балчик прокурори от ВКП го принуждавали да подпише протокол за разпит с предварително подготвени показания. Причината за това според Славов били родствените му отношения с висш прокурор, кандидат за главен прокурор. &bdquo;Целта на всичко бе да дам уличаващи показания срещу моя родственик&quot;, посочва той в жалбата си.<br />