Министерството на земеделието и храните публикуванов списък с имената на граждани и фирми, участвали в заменки на земи от земеделския или горския фонд. В съобщението е посочено, че става дума за преписки за замяна по реда и условията на чл. 24 Г от ЗСПЗЗ и чл. 36 от ППЗСПЗЗ се съдържат в протоколи № 6 и 7.
1. Община Сандански
2. Й. Школагерски
3. И. Генчев
4. Й. Цончев
5. Г. Тончев
6. Търновска лоза
7. Ц. Стойков
8. “Проагро”
9. К. Горанов
10. “Геотехмин”
11. “Елаците мед”
12. В. Спасова
13. “Сано БГ”
14. С. Сапунджиева
15. Р. Асенов
16. С. Младенов
17. Б. Томински
18. П. Обретенов
19. “Тракия табако къмпани”
20. Е. Бекярска
21. В. Михайлов
22. И. Чанов
23. “Михайлов МП”
24. И. Иванов, М. Димитрова, В. Стефанова, Р. Георгиева
25. П. Петков
26. И. Петрова и Я. Йоргова
27. К. Костадинова
28. Г. Сефер и Б. Сефер
29. “ЕЛКА”
30. И. Антонова
31. З. Халидова
32. Община Тунджа
33. Г. Мирчев
34. Р. Исмеил
35. “БЕНМАР”
36. „ДЕЛКАР – П.Куртев”
37. „Д И ЕН – Д.Владимиров”
38. „ФСИ”
39. Р. Райчев
40. Н. Митков
41. „ТЕССА ЕНЕРЖИ”
42. „ТЕССА ЕНЕРЖИ”
43. Община Бяла Слатина
44. И. Гешовски и П. Гъчева
45. „ИСМ 91- И.Сали”
46. К. Георгиева
47. Г. Ташев
48. М. Гинков
49. Ж. Карадимитров
50. К. Иванов
51. „ЕЙ БИ СИ – КОМЕРС БЪЛГАРИЯ”
52. „ОМЕГА АГРОИНВЕСТ”
53. „САФАРИ – М”
54. Я. Енев
55. А. Костов
56. М. Маринова
57. „СТРОЙПРОЕКТ”
58. Д. Арсова и С. Арсов
59. Б. Узунски
60. Г. Рогозянски
61. „БЕЛЧИН ПАРК”
62. М. Уручов
63. Г. Ахмедова
64. В. Георгиева и Р. Николова
65. Т. Илиев
66. „ВИТИС АГРО”
67. „ВИТИС АГРО”

МЗХ ще оповести всички разрешени данни по извършените замени, след получаване на отговор от Комисията за защита на личните данни за обхвата на информацията, която може да бъде публикувана, съобщават от ведомството. /БЛИЦ