Над 100 са регистрираните пожари в реколтата от началото на кампанията по жътвата. До този момент огънят е изпепелил над 5600 дка засети със зърнени култури. За поредна година три са основните причини за пожарните инциденти - човешка немарливост при боравене с открит огън, техническа неизправност на земеделската техника и природни явления, съобщават от МВР.
За осигуряване на пожарната безопасност по време на жътвената кампания е създаден щаб, който да осигури ръководството и координацията на териториалните служби на ГД &ldquo;Пожарна безопасност и спасяване&rdquo; по време на подготовката и провеждането на кампанията. <br /> След анализ на опита от предишни години са набелязани възможните проблеми при събиране на реколтата и са разработени конкретни планове за осъществяване на държавен противопожарен контрол, превантивна, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейности. Съвместното с местната власт и структурите на Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ са уточнени редът и начинът за оповестяване и събиране при необходимост на допълнителни сили и средства от населението за гасене на пожари в реколтата и горския фонд. <br /> Основно внимание се обръща на техническото състояние на машините, използването на открит огън и осигуряването на необходимите негорими ивици. Заедно с органите на Контролно - техническата инспекция при МЗХ са извършени проверки за изправността на зърнокомбайните, които ще участват в жътвата. И тази година пожарообезопасеността на проверената земеделска техника е удостоверена с единен знак (стикер). Служителите на пожарната продължават да извършват проверки на състоянието на земеделската техника, включително и в извънработно време. Огнеборците по места са създали оперативни карти за местонахождението и размера на засетите площи, вида на засятата култура, населеното място, пътищата, водоизточниците, разстоянието от районните служби за ПБС и подходящите места за прокарване на просеки (заораване). <br /> До всички фирми и организации, които имат отношение към жътвената кампанията, са изпратени сигнални писма за предприемане на допълнителни мерки за опазване на реколтата и горите от пожари.<br /> В резултат от предприетите засилени мерки по опазване на реколтата и горския фонд на страната органите на пожарната са издали 40 акта за извършени административни нарушения. Неразорани с необходимата широчина противопожарни ивици, неконтролирани запалвания на стърнища, непроверена и неизправна земеделска техника са сред най-честите регистрирани нарушения. Наложени са принудителни мерки за преустановяване на експлоатацията на земеделска техника. <br /> Съвместно с органите на полицията се извършват проверки по места за недопускане на умишлени палежи и засилване на превантивната дейност в районите, граничещи с горски масиви. Най-много нарушения на противопожарните правила и норми са констатирани в градовете Разград, Шумен, Хасково и Стара Загора. <br /> Характерно за пожарите в посевите е голямата им скорост, като за кратко време огънят може да обхване стотици декари. Ето защо пожарникарите съветват земеделците да осигурят предписаните разорани ивици, които да отделят реколтата от горския фонд и пътищата. Важно е да се спазва изискването за максимална площ на посевите и отделянето им със зелени и трудногорими пояси. Техниката, която все още не е минала технически преглед, да бъде представена пред контролните органи, които да удостоверят, че тя е изправна и годна за събиране на реколтата. За да не се самозапали прясното сено е необходимо то да се складира на купи, само след като е изсъхнало напълно. Стопаните трябва да пожънат достатъчно широки ивици под електрическите далекопроводи, които редовно да се поддържат чисти от суха растителност. /БЛИЦ<br /> <br />