Още 300 000 също се хранят от държавния бюджет! Бавно и полека администрацията ни изяде ушите. В МВР има 63 000 полицаи плюс 5000 администрация – на първо място сме в Европа?! С всеки нов кабинет чиновниците се роят – за тях криза няма. Ако ГЕРБ и Бойко Борисов не спрат тая напаст, България загива!
Нашенската администрация е самовъзпроизвеждащ се организъм. Имаме министерства, изпълнителни агенции, държавни комисии, институти, национални служби и т.н., и пр. Омагьосан кръг, в който хем има много хора, хем няма кой да върши работа... <br /> <br /> Заетите само в администрацията на изпълнителната власт са около 130 000 души. Те могат да бъдат съкратени десет пъти, защото 90% от тях не вършат нищо смислено. Напротив &ndash; пречат, вместо да помагат. <br /> Но, освен изпълнителната, има още законодателна и съдебна власт &ndash; също обрасли с множество служби и службички, от които никаква полза няма!<br /> <br /> Ако новият министър-председател Бойко Борисов изпълни обещанието си да съкрати раздутите щатове до европейски размери, ще го приветстваме от името на нашите 170 000 читатели. <br /> <br /> Ако ли не, го чака съкрушителният ни огън! <br /> <br /> 2 500 000 са пенсионерите в България<br /> 1 600 000 са работещите българи - една трета от тях са чиновници?!?<br /> Останалите 3 милиона от населението са непълнолетни, безработни и социално слаби<br /> <br /> КОЙ КЪДЕ СЕ ТРУДИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ:<br /> Министерски съвет и неговата администрация &ndash; 408 души<br /> Министерства &ndash; 15, в това число:<br /> МВР &ndash; 63 000 полицаи/тук сме на първо място в Европа на глава от населението/ плюс 5000 души администрация/?!?/<br /> Министерство на правосъдието &ndash; 6442 служители/тук влизат 4597 в системата на затворите и 1462 съдебна охрана/<br /> Министерство на земеделието и храните - 2352<br /> Министерство на извънредните ситуации &ndash; 2345/тук са Гражданска защита &ndash; 1702 и тел.112 &ndash; 102 души/<br /> Министерство на външните работи &ndash; 1700<br /> Министерство на отбраната &ndash; 956<br /> Министерство на икономиката и енергетиката - 709<br /> Министерство на финансите &ndash; 670<br /> Министерство на регионалното развитие и благоустройството &ndash; 655 <br /> Министерство на околната среда и водите &ndash; 468<br /> Има и още министерства...<br /> Държавни агенции/създадени със закон/ &ndash; 12 480 души, в това число:<br /> Агенция &ldquo;Митници&rdquo; &ndash; 576<br /> Агенция за държавни вземания - ... /крият си числеността, почти нищо не са донесли на държавата/<br /> Агенция за приватизация &ndash; 79/какво толкова остана да се приватизира?!/<br /> Агенция за социално подпомагане &ndash; 5008/то не е помощ, не е чудо!/<br /> Агенция по вписванията &ndash; 578<br /> Агенция по геодезия, картография и кадастър &ndash; 383<br /> Агенция &ldquo;Държавен резерв и военновременни запаси&rdquo; &ndash; 691<br /> Агенция за информационни технологии и съобщения &ndash; 836/лелее, Бил Гейтс ряпа да яде!/<br /> Агенция за метрологичен и технически надзор &ndash; 417<br /> Има и още държавни агенции...<br /> Изпълнителни агенции &ndash; 13 177 души, в това число:<br /> &ldquo;Държавна мрежа за сигурност и отбрана&rdquo; &ndash; 950<br /> &ldquo;Автомобилна администрация&rdquo; &ndash; 620<br /> &ldquo;Борба с градушките&rdquo; &ndash; 723<br /> &ldquo;Главна инспекция по труда&rdquo; &ndash; 491<br /> &ldquo;Морска администрация&rdquo; &ndash; 328/повечето от тях се трудят в...София?!/<br /> &ldquo;Проучване и поддържане на река Дунав&rdquo; &ndash; 190<br /> &ldquo;Социални дейности на Министерството на отбраната&rdquo; &ndash; 773/?!?/<br /> &ldquo;За насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката&rdquo; &ndash; 248<br /> &ldquo;Рибарство и аквакултури&rdquo; &ndash; 340<br /> &ldquo;Селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и продоволствието&rdquo; &ndash; 162<br /> &ldquo;Сортоизпитване,апробация и семеконтрол&rdquo; &ndash; 322<br /> <br /> Има и още изпълнителни агенции...<br /> Институт по метрология &ndash; 353/а видяхте, че има и Агенция за метрологичен и технически надзор &ndash; 417/<br /> Главно управление на архивите при МС &ndash; 4513/не архив, а планина &ndash; ама що тогава почти нищо не знаем за новата си история примерно?!/ <br /> Дирекция &ldquo;Национален строителен контрол&rdquo; - 514/какво толкова контролират, като у нас се строи безобразно, безконтролно и варварски?!?/<br /> Държавен фонд&rdquo; Земеделие&rdquo; &ndash; 1535/тук шефката от ДПС Ализан Яхова взима 14 000 лева на месец и нагло твърди, че си ги е заслужила! С какво &ndash; със спрените от Европа пари именно на този фонд?!/<br /> Държавни комисии/създадени със закон/ &ndash; 567 души, в това число:<br /> &ldquo;За енергийно и водно регулиране&rdquo; &ndash; 118/тия вдигат тока и водата!/<br /> &ldquo;За сигурността на информацията&rdquo; &ndash; 97/ха-ха-ха - егати сигурността у нас!/<br /> &ldquo;За защита на конкуренцията&rdquo; &ndash; 130<br /> &ldquo;За защита на потребителите&rdquo; &ndash; 178/ама как страхотно ни защитават, а?!/<br /> Има и още държавни комисии...<br /> Национални служби - 13 240 души, в това число:<br /> &ldquo;Ветеринарно-медицинска&rdquo; &ndash; 2084/?!?/<br /> Национална агенция&ldquo;Пътна инфраструктура&rdquo; &ndash; 2272/ 350 души в Централното управление/<br /> Национална агенция по приходите &ndash; над 8000/?!?/<br /> Национална служба&rdquo;Растителна защита&rdquo; &ndash; 541<br /> Контролно-техническа инспекция към министъра на земеделието и продоволствието &ndash; 102<br /> Има и още национални служби...<br /> Областни администрации &ndash; 2945 души/а какво вършат?!/<br /> Селскостопанска академия &ndash; 2742/би трябвало да сме на първо място в света по земеделие и животновъдство &ndash; ама не сме.../<br /> БАН/е,тя е извън изпълнителната власт/ - 8400/представяте ли си каква наука имаме!!!/<br /> Патентно ведомство - 204<br /> <br /> Други, в това число:<br /> 10 центъра/над 300 души/, 2 театъра/&rdquo;Кадрие Лятифова&rdquo; в Кърджали и &ldquo;Назъм Хикмет&rdquo; в Разград/ и правителствен авиоотряд &ndash; 82 души/<br /> И още: Българска национална телевизия &ndash; 1900, Българско национално радио &ndash; 1500, Българска телеграфна агенция &ndash; 400 души...<br /> И още, и още, и още!<br /> <br /> ГОЛЕМИ, СРЕДНИ И МАЛКИ ШЕФОВЕ В ЦЯЛАТА ТАЯ АРМИЯ ЧИНОВНИЦИ РАЗПОЛАГАТ СЪС СЛУЖЕБНИ КОЛИ, ШОФЬОРИ И ДЖИЕСЕМИ; СЪС СЕКРЕТАРКИ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ; СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОЧИВНИ СТАНЦИИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ , ВЪОБЩЕ - С КАКВОТО ИМ ДУША САКА!!! <br /> И ВСИЧКО ТОВА СЕ ИЗДЪРЖА ОТ НАРОДЕЦА БЪЛГАРСКИ &ndash; ПО-ТОЧНО ОТ ОНЕЗИ 1 600 000 ЧОВЕКА, КОИТО ВСЕ ОЩЕ РАБОТЯТ...<br /> <br /> Боже, пази България! <br /> <br /> <b>&ldquo;Над 55&rdquo;<br /> </b>