Общо 2 064 228,41 лева са изплатени до момента на частнопрактикуващите ветеринарни лекари по годишния рамков договор между Министерството на земеделието и храните и Българския ветеринарен съюз. Средствата са преведени от бюджета на Националната ветеринарномедицинска служба, съобщиха от министерството.
Сумата представлява общо 66 % от общо дължимите по договор средства на частнопрактикуващите ветеринарни лекари за първото тримесечие на годината. През април те получиха авансово 1 039 000 лева, а на 11 юни бяха преведени още 1 025 228, 41 лева.<br /> <br /> До края на този месец се очаква да бъдат изплатени още 1 милион лева от предвидените средства за първото тримесечие.<br /> Авансовите суми са изплатени през месец април, веднага след като е разпределен бюджетът на МЗХ за 2009 година от Министерство на финансите, уточни заместник-министър инж. Димитър Пейчев, който подчерта, че причина за поетапното плащане на траншове на договорената сума е редуцираният до 85 % на МЗХ за 2009 година.<br /> Всеки частнопрактикуващ лекар получава изплатените средства от съответната Регионална ветеринарномедицинска служба срещу фактура за извършена дейност.<br /> Министерството на земеделието и храните и Националната ветеринарномедицинска служба имат готовност при необходимост чрез официалните ветеринарни лекари да поеме изпълнението на Държавната профилактична програма, дейностите по маркировката и идентификацията на животните, както и въвеждането на данните в информационните системи на НВМС и на Разплащателната агенция. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />