Директорът на Института за планинско животновъдство и земеделие в Троян ст.н.с.I ст. Марин Методиев Тодоров ще бъде удостоен с ежегодната персонална награда на община Ловеч за научна дейност, съобщи днес д-р Николай Въцов, председател на Съюза на учените в България - клон Ловеч. Предложението до общината е внесено от местната организация на СУБ заради цялостен принос в научната и просветна дейност в региона и популяризиране дейността на Съюза на учените в България.
Персоналната награда ще бъде връчена на официална церемония на 30 октомври от 17 часа в читалище &quot;Наука&quot; в Ловеч.<br /> <br /> Ст.н.с.I ст. Тодоров е член на Съюза на учените в България - клон Ловеч от 1992 г. От 15 години е директор на Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян, където по проблемите на планинското животновъдство и земеделие работят 34 научни сътрудници и 2 докторанти. Научната му дейност е в областта на говедовъдството, в селекцията на селскостопански животни и технологии на развъждане в животновъдството. Автор е на над 100 научни труда, ръководител и участник в 12 научни проекта, член е на множество редколегии.<br /> <br /> Организатор на 11 научни конференции с международно участие &quot;Екологични проблеми на планинското земеделие&quot; в Троян. Има участия в: Национална научно-практическа конференция с международно участие &quot;ЧОВЕК, ПРИРОДА, ЗДРАВЕ&quot;, Пампорово; Национална научна конференция с международно участие - Тракийски университет, 2000, 2001, 2002, Стара Загора; Международна научна конференция &quot;Екология - устойчиво развитие&quot;, 1995, 1999, Враца и във Втора Балканска научна конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси, 1996, София.<br /> Под негово ръководство ИПЖЗ - Троян се изгради като водеща научна и учебна структура в областта на аграрните науки.<br /> <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />