Националната агенция за приходите (НАП) възнамерява да внедри информационна система за разследване на данъчни измами, съобщиха от агенцията.

Софтуерът ще позволява обработването на данни, които са налични в НАП, така че да се установяват съмнителни търговски връзки между фирмите. По този начин ще се създават профили на фирми, които извършват ДДС измами и ревизорите ще могат да съсредоточат усилията си в борбата срещу тези некоректни дружества. Разработването на програмния продукт е една от мерките, залегнала в Антикорупционния план на НАП през 2009 г.
Част от антикорупционните мерки е и въвеждането на електронни ревизии в НАП. Електронните ревизии представляват проверка или контрол на създадени в електронен вид счетоводни данни, получени от фирмите в определен формат, с помощта на специализиран софтуер за анализ, оценка и тестване на тези данни. /БЛИЦ