Националната агенция за приходите (НАП) започва проверки на собствениците на 230 луксозни яхти в България, съобщиха от агенцията. Те са част от програмата с извънредни мерки за повишаване на събираемостта на данъчните задължения и противодействие на измамите, обявени от НАП преди месец. Агенцията е получила имената на притежателите на луксозните яхти от Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерство на транспорта след запитване.
В хода на проверките на собствениците на луксозните плавателни съдове органите по приходите ще установят източниците на средства за придобиване на плавателните съдове, начина на плащане по осъществените сделки, както и тяхното осчетоводяване и начисляването на дължимите данъци. Ако се установи разминаване между имуществото състояние и декларираните доходи, на притежателите на луксозните яхти ще бъдат назначени ревизии за облагане на недекларираните от тях доходи.
Започва и подготовка за ревизии на физически лица заемодатели и наемодатели. Те също са част от мерките от програмата на НАП за повишаване на събираемостта и засилване на контрола. По данни на НАП в последните 5 години заемите между физически лица са в общ размер 2,7 млрд лв. Голяма част от тези заеми са фиктивни. Вече са избрани 52 физически лица, които са предоставели заеми за милиони лева на други физически или юридически лица. Списъкът е разпределен по териториалните дирекции на НАП в зависимост от постоянния адрес на заемодателите. Инспекторите по приходите ще установят имущественото състояние на заемодателите, включително и източниците за придобиването му. Ще се изследва още дали е започнало погасяване на заемите, които някои от тях са предоставили на фирми, в които имат участие или са собственици.

Анализ на НАП сочи, че през 2006 и 2007 г. укритите доходи от наем в България възлизат на близо 74 млн. лв., като 39 млн. лв. от тях са укрити от наемодатели от София. Съвсем скоро ще бъдат ясни и хората, които ще попаднат в селекцията на НАП за проверка на физически лица - наемодатели. /БЛИЦ