Изпълнителният директор на НАПИ инж. Янко Янков, директора на ОПУ – Габрово Стойчо Иванов и кмета на община Габрово г-н Томислав Дончев са провели вчера среща, съобщиха от НАПИ. Янков е направил проверка на участъците, в които, съгласно споразумение между НАПИ и общината, следва да се извършат съвместни ремонтни дейности.

Гражданите на Габрово настояват за намаляване на денонощния трафик и за въвеждане на ограничения през почивните дни за преминащите тежкотоварни автомобили.
Обсъждана беше и необходимостта от продължаването на западния обход на Габрово, който води към прохода „Шипка” и към бъдещия тунел под „Шипка”. Разисквха се и необходимостта от разклонение за кв. Етъра на Габрово поради голямото натоварване от ТИР-трафика през планината. По програма „Текущ ремонт и поддръжка” там да се извърши необходимата дейност за подобряване на състоянието на пътя, разпореди изпълнителният директор.
Инж. Янков увери, че поставените въпроси ще бъдат представени за разглеждане от отговорните дирекции с указания и с цел да се подобри състоянието на пътя и намаляване на произшествията в споменатия участък.
Янков потвърди, че проходът „Шипка” е в много добро състояние и че стриктно се спазват ограниченията за преминаване на тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета. /БЛИЦ