Териториалната дирекция на НАП в Пловдив е изпратила писма до 735 търговци на тютюневи изделия от региона да направят дерегистрация по ДДС. 665 от търговците вече са регистрирани, а други 70 са в процес на регистрация по ДДС
Търговците на тютюневи изделия, които до 16 февруари подадат заявления за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), няма да се наложи да подават дневници за покупки и продажби и справки-декларации по ЗДДС за месец януари, уточниха от НАП. Очаква се до края на седмицата да бъдат обнародваните промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се отменя с обратна сила задължението на търговците с тютюневи изделия да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност. Търговците, регистрирани по ЗДДС във връзка с досегашните изисквания на Закона за тютюна и тютюневите изделия, ще получат правото на облекчена дерегистрация по ЗДДС и възможност да възстановят стария си режим на облагане. Срокът за внасянe на първата вноска от патентния данък за търговците, които са били на облагане по този ред, се удължава до 1 април 2009 г. На тези, които внесат цялата сума по годишния патентен данък в същия срок се прави отстъпка от 5 на сто. Крайният срок за подаване на заявления за дерегистрация е 01.04.2009 г. Ако съответния търговец не подаде такова заявление, същият е длъжен да подава ежемесечно до 14 число на следващия месец справка-декларация и дневници за покупки и продажби. Лицата, които не подадат заявление до 01.04.2009 г. ще останат регистрирани по ЗДДС две години. /Димана Тодорова, БЛИЦ