Състезателят по безмоторно летене, инструктор и майстор на спорта Никола Абрашев си строи самолет със собствени сили и средства в малка работилница край Варна.
Идеята се родила през последните години и е нереализирана негова мечта. Машината ще отговаря на всички летателно-технически изисквания и се конструира по специална схема, като ще използва боксерен двигател БМВ, трансформиран за авиациони цели, и при добри атмосферни условия в хоризонтален полет ще може да достига около 300 километра в час. <br /> <br /> Машината, която ще бъде в клас &quot;ултралек&quot;, би трябвало да бъде завършена в края на пролетта и да направи първия си полет до края на лятото. <br /> <br /> През последните години този клас самолети добиват огромна популярност както по света, така и в България, поради ниската си цена, по-лесния режим на регистрация и лицензиране на пилотите им, както и възможноста много от тях да се разглобяват и транспотират в специални ремаркета до всяка точка, откъдето след сглобяване в рамките на час - два да полетят.<br /> <br /> <hr /> <strong>Видео:</strong><br /> <br /> &nbsp;<object id="player" height="285" width="500" name="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param value="https://www.impactpressgroup.org/mp/player.swf" name="movie" /> <param value="true" name="allowfullscreen" /> <param value="always" name="allowscriptaccess" /> <param value="file=https://www.impactpressgroup.org/d/821-2/airplane-homemade-varna-bulgaria-2601201201.mp4&amp;image=https://www.impactpressgroup.org/d/822-4/airplane-homemade-varna-bulgaria-2601201201.jpg" name="flashvars" /><embed id="player2" type="application/x-shockwave-flash" height="285" width="500" name="player2" flashvars="file=https://www.impactpressgroup.org/d/821-2/airplane-homemade-varna-bulgaria-2601201201.mp4&amp;image=https://www.impactpressgroup.org/d/822-4/airplane-homemade-varna-bulgaria-2601201201.jpg" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="https://www.impactpressgroup.org/mp/player.swf"></embed></object>